Basles.be » Lessen » Mollen en kruisen
Mollen en kruisen
In muzieknotatie staat de voortekening, zijnde kruisen of mollen, net na de sleutel op de notenbalk. Ze duidt de noten aan die een halve toon hoger (kruis) of een halve toon lager (mol) moeten gespeeld worden, vergeleken met de natuurlijke noot. Bij toonsveranderingen (modulaties) kan je de voortekening ook midden een partituur tegenkomen na een dubbele maatstreep.

Dit is de A of la majeur toonladder zonder voortekening:

Toonladder - Basles

Dezelfde toonladder, maar met voortekening:

Kruisen en mollen komen steeds in dezelfde volgorde aan de voortekening.KruisenVolgorde: F# - C# - G# - D# - A# - E# - B#  of  fa# - do# - sol# - re# - la# - mi# - si#

Kruisen

Je hoeft in principe maar 1 te onthouden en dat is de eerste, nl F# .
Tel een kwint (3½ toon) bij F# om de volgende in de reeks te bekomen: F# - G# - A# - B# - C#
Tel bij C# opnieuw een kwint voor de derde, etc.
Het meest efficiente is natuurlijk om de reeks uit het hoofd te leren.


MollenVolgorde: Bb - Eb - Ab - Db - Gb - Cb - Fb  of  sib - mib - lab - reb - solb - dob - fab

Mollen

Ook hier hoef je slechts de eerste te onthouden, zijnde Bb.
Tel steeds een kwart (2½ toon) bij de voorgaande mol om de volgende te bekomen: Bb – C – D – Eb– F – G – Ab etc.