Basles.be » Lessen » Penatoniek voor de 6-snarige bas
Penatoniek voor de 6-snarige bas

Penta is het Griekse woord voor 5. De pentatonische toonladder bestaat dan ook uit 5 noten.

Mineur Pentatonisch

De mineur pentatonische toonladder bevat de 1ste, 3de, 4de, 5de en 7de noot van de ´antiek´ mineur toonladder (Aeolisch).

D mineur bestaat dus uit D, F, G, A en C.

Pentatonische toonladder

Majeur Pentatonisch

De majeur pentatonische toonladder bevat de 1ste, 2de, 3de, 5de en 6de noot van de ´gewone´ majeur toonladder (Ionisch).

D majeur bestaat dus uit D, E, F#, A en B.

Majeur pentatonisch


De posities

Bij de verschillende posities maken we steeds gebruik van dezelfde noten uit de eerste positie. In onderstaand voorbeeld: D mineur pentatonisch.
We beginnen echter iedere keer op de eerstvolgende noot van de toonladder.

D mineur pentatonisch.

Mineur pentatonisch

D mineur pentatonisch - 2de postie (= F majeur pentatonisch).

Pentatonische toonladder

D mineur pentatonisch - 3de positie.

Basles pentatonische toonladder

D mineur pentatonisch - 4de positie.

Pentatoniek voor de basgitaar

D mineur pentatonisch - 5de positie.

Pentatonische modi

Zoals vermeld is de 2de positie in de pentatonisch mineur toonladder gelijk aan de majeur pentatonische toonladder.
Hieruit kunnen we afleiden dat de 5de positie van de majeur pentatonische toonladder gelijk is aan de pentatonisch mineur toonladder.


De posities verbonden

Bij de overgang van de 2de naar de 3de posities heb ik 2 mogelijke vingers van de linkerhand aangegeven (laatste noot - 1ste systeem). Mijn voorkeur gaat naar het gebruik van de wijsvinger, maar de middenvinger kan even goed.

Pentatonische posities