Basles.be » Lessen » Toonladders
Toonladders
Naam Structuur Luistervoorbeeld
(Klik op een naam voor meer uitleg)
Aeolisch 1 2 b3 4 5 b6 b7
Altered blues 1 2 b3 3 4 b5 5 6 b7
Bebop Dominant 1 2 3 4 5 6 b7 7
Chromatisch 1 #1 2 #2 3 4 #4 5 #5 6 #6 7
Dorisch 1 2 b3 4 5 6 b7
Enigmatisch 1 b2 3 #4 #5 #6 7
Gealtereerd (Altered) 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
Harmonisch mineur 1 2 b3 4 5 b6 7
Ionisch 1 2 3 4 5 6 7
Locrisch 1 b2 b3 4 b5 b6 b7
Lydisch 1 2 3 #4 5 6 7
Lydisch Dominant 1 2 3 #4 5 6 b7
Majeur 1 2 3 4 5 6 7
Majeur Bebop 1 2 3 4 5 #5 6 7
Majeur blues 1 2 b3 3 5 6
Majeur Pentatonisch 1 2 3 5 6
Melodisch mineur 1 2 b3 4 5 6 7
Mineur 1 2 b3 4 5 b6 b7
Mineur blues 1 b3 4 b5 5 b7
Mineur Pentatonisch 1 b3 4 5 b7
Mixolydisch 1 2 3 4 5 6 b7
Phrygisch 1 b2 b3 4 5 b6 b7
Whole Tone 1 2 3 #4 #5 #6